WelkomstbordenDorpsraad – Contact Dorpsraad – Samenstelling – Vergaderingen – Welkomstborden – Berichten


Algemeen

Sinds 22 oktober 2018 staan er op de 3 invalswegen van Acht (Rijnstraat, Verzetsheldenlaan en Cor Gehrelslaan) welkomstborden. Naast bewoners en bezoekers welkom heten, geven de borden informatie over wat er de komende tijd te doen is in Acht.

De informatie op de borden staat op stickers, die per activiteit moeten worden gemaakt. Voor iedere activiteit in Acht kunnen deze stickers worden aangevraagd. Dit gebeurt meestal door de organisatie die de activiteit organiseerd.

Sticker voorbeeld

  Sticker voorbeeld

 

 

De borden zijn eigendom van en worden beheert door de Stichting Achtse Belangen. De Dorpsraad verzorgt het hele traject, van de aanvraag van de stickers tot en met het op de borden plakken. Hierdoor kunnen de kosten laag worden gehouden en hoeven alleen de kosten van de stickers te worden betaald.

Plaatsing stickers aanvragen

 • Stickers kunnen per e-mail worden aangevraagd.
  E-mail adres: stickers@acht.nl
 • Bij de aanvraag moet worden aangeleverd:
  • De datum van de activiteit
  • De gewenste tekst
 • Een aanvraag dient minimaal 6 weken voordat de activiteit plaatsvind te worden ingediend.
  Een latere aanvraag kan nog wel in behandeling worden genomen, maar dan kan het zijn dat de stickers minder dan één maand van te voren worden geplaatst.
 • De kosten voor 3 stickers (voor de drie borden) bedragen € 30.
  De kosten moeten zijn voldaan voordat de stickers zullen worden besteld.

Regels

 • De lay-out van de stickers is altijd zoals weergegeven in het voorbeeld.
 • Er wordt naar gestreefd om de stickers ongeveer één maand voor de activiteit op de borden te plaatsen.
 • Als de aanvragen de capaciteit van de borden te boven gaan, zullen in eerste instantie, in overleg, de perioden van plaatsing worden aangepast. Echter in het uiterste geval zal een aanvraag moeten worden afgewezen, waarbij commerciële activiteiten het eerst afvallen.
 • Stickers worden altijd verwijderd als de activiteit is geweest. Het streven is om dit binnen één week na het verstrijken van de datum van de activiteit te doen.
 • Alleen activiteiten die de leefbaarheid op Acht ondersteunen kunnen op de borden worden aangekondigd. Dit zijn bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van vermaak, informatie, cultuur en educatie.
  De activiteit moet op een specifieke datum plaatsvinden en mag niet regelmatig plaatsvinden (zoals een maandelijkse bingoavond).
 • In geval van enige onenigheid, besluit de dorpsraad.

Gerelateerde berichten voor de categorie: Dorpsraad


Dorpsraad – Contact Dorpsraad – Samenstelling – Vergaderingen – Welkomstborden – Berichten

 • Nieuws delen?

 • Heb jij een tip voor Acht Digitaal? Wij staan altijd open voor interessante nieuwsberichten en leuke evenementen rondom kerkdorp Acht.

 • Vul direct ons formulier in!

 • Acht Digitaal nieuwsbrief

 • Ontvang direct, of eens per week, een e-mail met de laatste nieuwsberichten op de site van Acht Digitaal. Blijft op de hoogte en meldt je direct aan.