Werkzaamheden Anthony Fokkerweg – Wijkinfo

Aansluitend op de voorbereidende werkzaamheden (grondwerk en verleggen kabels en leidingen) start de gemeente op maandag 25 februari 2019 met de resterende werkzaamheden op de Anthony Fokkerweg. Het gaat om de Anthony Fokkerweg vanaf Flight
Forum tot de A2/N2 inclusief de toe-en afritten van de N2. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden 31 december 2020 klaar.

Op bijgevoegde tekening is de fasering aangegeven met globale tijdsplanning van het project. Uiteraard is deze planning afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden. Ter plaatse geven gele borden en tekstkarren informatie over de werkzaamheden en eventuele omleidingen.
Voor een betere doorstroming en bereikbaarheid Door de toegenomen verkeersdrukte is de bereikbaarheid van de Anthony Fokkerweg en omgeving onder druk komen te staan. Om de doorstroming en de bereikbaarheid van het hele gebied te verbeteren, voeren we diverse werkzaamheden uit:

Aanleggen van een nieuwe toerit richting het zuiden vanaf de Anthony Fokkerweg naar de N2 (ter hoogte van Novotel).
Verbreden van de Anthony Fokkerweg inclusief bestaande toe-en afritten van de N2 (afslag 29).
Verbreden van de bestaande brug over het Beatrixkanaal (noordzijde).
Verleggen fietspad aan de kant van Novotel vanaf het Beatrixkanaal tot de N2.
Het aanleggen van een nieuwe fietsbrug over de A2/N2 inclusief toeleidende fietspaden.
Het aanleggen van een fietstunnel aan de westzijde van het Beatrixkanaal.
Fasering
Om de verkeersoverlast tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken, voeren we de werkzaamheden uit in verschillende fasen.

Fase 1 (25 februari 2019 tot en met september 2019)
Verbreden brug over het Beatrixkanaal (noordzijde) en aanleg fietstunnel onder toekomstige Spottersweg.

Het fietspad ter hoogte van de brug wordt afgesloten vanaf 25 februari 2019 tot en met september 2019. Fietsers richting Eindhoven Airport en A2/N2 worden omgeleid.
Vanaf begin mei tot en met juli 2019 is er één rijstrook vanaf Flight Forum richting A2/N2 en twee rijstroken vanaf de A2/N2 richting Flight Forum – Eindhoven Airport beschikbaar. Alternatieve omleidingsroutes staan aangegeven.
Ook zijn er in deze periode enkele nacht- (20.00 uur – 05.00 uur) en weekendafsluitingen waarbij de noordzijde van de Anthony Fokkerweg is afgesloten. Het verkeer rijdt dan in twee richtingen aan de zuidzijde (middels doorgangen in de middenberm). Deze afsluitingen zijn nodig voor sloopwerkzaamheden, asfalteringswerkzaamheden, het aanbrengen van voegen n brugliggers.
Fase 2 (tot en met juli 2019)
Werkzaamheden zuidzijde Anthony Fokkerweg betreffen: verleggen fietspad, aanbrengen verbredingen rijbaan, aanleggen nieuwe toerit, grondwerk en asfalteringswerkzaamheden.

Medio juni 2019 brengen we asfalt aan op de nieuwe toerit. Tijdens de werkzaamheden is er één rijstrook minder beschikbaar op de N2.
Incidenteel sluiten we in de nacht (20.00 uur – 05.00 uur) één rijstrook op de Anthony Fokkerweg af (richting A2/N2).
Voor de werkzaamheden aan de verkeerslichten (begin juni tot eind juli) worden incidenteel rijstroken afgesloten.
Er staat één weekendafsluiting gepland (5-8 juli, met als uitwijk het weekend van 12-15 juli) voor de Anthony Fokkerweg zuidzijde (vanaf Flight Forum tot de N2).
Tijdens dit weekend blijven er twee rijstroken beschikbaar richting Flight Forum – Eindhoven Airport. De rijstroken richting N2 zijn afgesloten. Hiervoor worden omleidingsroutes ingesteld. Vanaf medio juli zijn de Anthony Fokkerweg zuidzijde en de nieuwe toerit gereed en opengesteld.
Fase 3 (juli 2019 tot en met september 2019)
Werkzaamheden noordzijde Anthony Fokkerweg betreffen: aanbrengen verbredingen
rijbaan en asfalteringswerkzaamheden (inclusief afrit 29).

Meerdere nachten (20.00 uur – 05.00 uur) dat er één rijstrook is afgesloten op de Anthony Fokkerweg (richting Flight Forum – Eindhoven Airport).
Er staat één weekendafsluiting gepland (6-9 september, met als uitwijk het weekend van 13-16 september) voor de Anthony Fokkerweg noordzijde (vanaf N2/A2 tot Flight Forum inclusief afrit 29). Tijdens dit weekend blijven er twee rijstroken beschikbaar richting Flight Forum – Eindhoven Airport. De rijstroken richting N2 zijn afgesloten. Hiervoor worden omleidingsroutes ingesteld.
Voor de werkzaamheden aan de verkeerslichten in september worden incidenteel rijstroken afgesloten.
Fase 4 tot en met 6
Tijdens de volgende fasen vinden onderstaande werkzaamheden plaats.

Fase 4 (september 2019 tot en met derde kwartaal 2020): het aanleggen van een nieuwe fietsbrug over de A2/N2.
Fase 5 (vierde kwartaal 2020): werkzaamheden aan bestaande viaduct over A2/N2. Start is ná openstellen fietsbrug.
Fase 6 (vierde kwartaal 2020): aanbrengen verbredingen rijbaan, grondwerk en asfalteringswerkzaamheden.
Advies
De werkzaamheden gaan helaas gepaard met overlast voor de weggebruikers. Heeft u de mogelijkheid om van andere toegangswegen dan de Anthony Fokkerweg gebruik te maken, dan adviseren wij u om dat te doen.

Meer informatie
Met vragen kunt u contact opnemen met Frank Volleberg, uitvoeringscoördinator van de gemeente, tel: 06 22 48 59 03 of f.volleberg@eindhoven.nl. Op http://www.eindhoven.nl/brainportpark vindt u gedetailleerde informatie over de bereikbaarheid en de omleidingen per fase.

Met vriendelijke groet,
Robert Blanken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.