KBO om te bewaren


KBO afdeling Acht                               Bestuurssamenstelling

 

 • Voorzitter
  • Jan Luijten, Parijslaan 75 (Achtse Barrier),
  • telefoon     06 2672 2104 ,
  • e-mailadres   jawmluijten@on.nl
 • Penningmeester
  • Henk Wiegerinck,  Finistèrelaan 11 (Achtse Barrier)
  • telefoon   040 283 4189
  • e-mail adres    hhawiegerinck@on.nl
 • Secretaris
  • Louis Kuijper, Provencehof 14      (Achtse Barrier)
  • telefoon   040 241 0697 / 06 5153 0539
  • e-mail adres     secretariaatkboacht@gmail.com
 • Activiteiten
  • Lies Castelijns,   Parijslaan 33 (Achtse Barrier)
  • telefoon 040 262 2502 / 06 1803 1581
  • e-mail adres   liescastelijns@hotmail.com
 • Adviseur van het Bestuur, sponsoring en activiteiten
  • Piet Ummelen ,Lingestraat 3
  • telefoon040 2924471 / 06 4983 7600
  • e-mail adres   umpi.8@upcmail.nl

Bestuursvergaderingen 2018 op donderdagochtend om 09.30 uur in het Dorpshuis: 4 januari; 1 februari; 1 maart; 5 april; 3 mei;  7 juni; 2 augustus; 30 augustus;  27 september; 1 en 29 november.

Bestuursvergaderingen zijn openbaar!

Bankrekeningnummer van de Rabobank

NL63 RABO 0130 0799 95 t.n.v. KBO Acht.


Keuring rijbewijs:
Rijbewijsverlening van 75 jaar en ouder, hiervoor kunt u bij de volgende artsen terecht:

Naam en adressen

 • Dokter H. den Doop, Avignonlaan 9 te Eindhoven, tel. 06-49652259. Naam en telefoonnummer inspreken en u wordt terug gebeld. Kosten € 25,00. Als u verzekeringspakket het toelaat, kunt u de rekening opvragen en sturen naar het VGZ en krijgt u dit bedrag vergoed.
 • Dokter Nijboer, buurtcentrum De Rondweg, Camphuysenstraat 1. Elke eerste maandag van de maand van 09.00-13.00 uur. Bellen naar 040-2518144. Kosten € 30,00.
 • Dokter P. Hoevenaars, Amundsenlaan 309, tel. 040-2375750. Aanmelden op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van 16.00 – 17.00 uur. Kosten €35,00.
 • Dokter M.Elings, Berkt 18, 5507 LN te Veldhoven, tel. 040-2301452. Kosten € 25,00.

Eerdere informatie over keuringen vervalt hiermee.

[1]Correspondentieadressen: Mw.M.A.Huijgens Gebroeders Ganslaan 2, 5626 GB Eindhoven tel.2623427 Mw.E.Castelijns, Achtse Loop 6, 5626BW, tel.2622502. inschr.nr. KvK 17225314

Geef een reactie