Van de hak op de tak 4

Als ik uit mijn raam naar buiten kijk, waan ik mij dikwijls een Boschdijk bewoner te zijn, alhoewel ik midden in het dorp woon. Om een lang verhaal kort te houden: er wordt veel te hard gereden (ook door bromfietsers),met snelheden van 80 km. of meer, Dit moet eens mis lopen. Een politie controle helpt alleen zolang, als deze in de omgeving is.

Het beste zou een automatische radarinstallatie zijn, maar die zal wel te duur zijn.Maar een mensenleven is niet te betalen.
We hopen echter het beste.Maar het kalf zal wel eerste verdronken moeten zijn voordat ……

Als ik het laatste nummer van OP ACHT goed lees, verloopt alles naar wens; De missietentoonstellng was een groot succes; De drumband heeft in België roem geoogst; Jeugdbelangen-Acht werkt weer op volle kracht en er zijn weer mooie dingen in aantocht o.a. de vrouwenbond gaat weer een gezellige reis maken op 3 juni, evenals de bejaardenbond op 18 juni.De zonnebloem gaat eind september een gezellige rommelmarkt en fancyfair houden ten bate van het bejaarden- en ziekenwerk. En wanneer dit nummer uitkomt is er ook nog een gouden bruiloft gevierd. En als ik mag besluiten dat onze dorpsraad actief is, kan ik genoegelijk overgaan tot het volgende onderwerp.

In een van de vorige dorpen die ik heb bewoond hadden ze een dorpstype genaamd Toontje Zult. Hij is al lang ter ziele, al vijftig jaar. Als ik dat mannetje voor mijn geest haal, dan moet ik onwillekeurig denken aan een van de 8 zaligheden: nl. Zalig zijn de armen van geest enz. Toontje was een manneke, hoe zal ik het zeggen, waar geen spier kwaad in zat, en om te zeggen dat hij ze alle vijf niet had is misschien te sterk uitgedrukt. Laten we het mooi houden en simpel zeggen, hij had niet gauw iets door. Werken deed hij niet graag, zo simpel was hij ook weer niet. Toontje was gek op Zult. Voor een boterham met zult knapte hij allerlei karweitjes op en voor een kom zult spaaide hij een hele tuin om. Als hij in de wintermaanden ergens een varken hoorde schreeuwen, dan kon je er de donder op zeggen binnen twee minuten was Toontje present. Alle mensen mochten Toontje goed velen en als de slacht gebeurd was, ging Toontje met de blaas en de pezerik naar huis. Thuis had hij een schuurtje, waar hij het allemaal liet drogen. Het stonk er geweldig, maar Toontje was het gewend. Met Karnaval kwamen de jongens naar Toontje en kochten dan een blaas voor 3 centen om er foeperpotten van te maken. De pezerikken kochten de mensen voor 5 centen om er hun zagen mee in te vetten, dan sneden ze beter.
Twee dagen na iedere slacht mocht Toontje terug komen om er een stuk zult in ontvangst te nemen. Vandaar de naam Toontje Zult. Ik herinner mij ook nog dat hij bij mijn vader op bezoek kwam. Waarvoor weet ik niet meer. Plotseling zei Toontje: baas, wat heb jij mooie kippen.
Ja, zei mijn vader, het zijn mooi kippen en als jij raadt, hoeveel ik er heb? dan krijg je ze alle tien,”, Toontje begon te denken en zei na lang aarzelen, 13. Kijk, zo was loontje. Hij had niet vlug iets door. Ook herinner ik me nog een ander voorval. Als vroeger de jongens 19 jaar waren, dan moesten ze op een bepaalde dag naar het gemeentehuis om te komen loten wie er in militaire dienst moest.Als men een laag nummer trok dan was men vrijgesteld of uitgeloot, zoals dat werd genoemd. Was men vrij, dan vierden al de cafe’s bezocht om de vreugde te vieren. Dan werd er geroepen : uitgeloot, uitgeloot. Och erm, ook ‘Toontje was opgeroepen om te komen loten en ook met zijn briefje en riep: “ontoerekenbaar verklaart”. Toontje wist niet wat het betekende? maar blij was hij wel.

De volgende keer een andere dorpstype , en tot besluit mijn traditioneel Belgisch mopje.
Een Belg, een Hollander en een Duitser zaten na afloop van een dag vissen aan een pintje bier. Op een gegeven moment zegt de Duitser: We wedden om een rondje, wie van ons het sterkste verhaal kan vertellen, tracteert op een rondje. Afgesproken zeiden de anderen. De Duitser begon: Ik zat hier een keer te vissen en,vong een karper van 120 cm. en hij woog 80 kilogr. Verdoeme, zegt de Belg., dat is een sterk verhaal. Da’s nog niks zei de Hollander, Ik zat hier een keer te vissen en ik haalde een lantaarnpaal op met een brandend kaarsje erin uit het jaar 1890. Da’s sterk, zei de Belg, wiens beurt het nu was ,Bij ons in België was een mijnheer…” Ho, ho, stop maar riepen de twee anderen, Gij hebt al gewonnen!

GROLSGRAPEFRUIT . GROLLEN OF GRAPPEN?

Evenmin als de man achter “Van de hak op de tak” heeft ondergetekende geen lak aan een gezonde en goede bak. Maar die Belse humor van hem, moge uit,het volgende blijken, begint mijns inziens teveel op droge paardemoppen te gelijken.
Daarom wil ik hierbij proberen, wanneer het de censuur van het hoofdbestuur. der redactie kan passeren iets grappigers of aanmerkelijk sappigers te lanceren en zo mogelijk voor de liefhebbers uit eigen tuin te derveren.
Het zijn eigenlijk maar twee raadsels, waarvan het eerste als zodanig luidt:
Hoe is het hemelsnaam nog mogelijk dat er nog Achtenaren zijn, die Cola lusten, nu uit recente publicaties in OP ACHT cola het achtereind van ene boer blijkt te zijn?? Wij verwachten in het belang van patiënten, agenten, delinquenten, maar vooral van leveranciers en consumenten zo spoedig mogelijk hierop een deskundig antwoord.
Het tweede raadsel is ook van aanzienlijk importantie: Waarom steekt een mannelijk paard (hengst of ruin) zijn staart omhoog, als hij moet gaan plassen? Ter bescherming van ieders leven, misschien iets overdreven, wil ik hierop onmiddellijk uit de praktijk het juiste antwoord geven. Hij geeft hierdoor moedwillig zo duidelijk mogelijk het voor de meeste mensen bekende stopteken om ongelukken te voorkomen. Immers bij abrupt stoppen bv. met een kar of wagen, zou men gemakkelijk vooraf kunnen vallen, voor de wielen. Ook zou de landman, die met het paard op het land werkt, met zijn buik tegen de ploegstaart kunnen lopen, in de eg kunnen trappen of met andere gevaarlijke landwerktuigen in aanraking kunnen komen. Men ziet hier duidelijk hoe het paard, door middel van zijn staart zijn eigen voerman beschermt. De moraal van dit verhaal is voor ieder, beste ‘vrienden, niet zo ver te zoeken. Wees dus ook steeds meer en meer, een heer in het verkeer en negeer geen stoptekens meer. b.b. Naschrift van redactie. In de stijl van het voorgaande hopen wij uit te spreken dat er geen klachten komen van kasteleins of winkeliers, niemand zich druk zal maken over de oplossing van het eerste raadsel. Of Cola nu het achtereind van een boer (agricola) is of het voorste eind van een colaborateur, men kan zo eeuwig doorgaan. Wat het tweede raadsel betreft: Het vrouwelijk peerd, is natuurlijk nog veel meer gefundeerd gemotiveerd omdat anders heur steert nat weert.

Een oud-Achtenaar

Reacties zijn gesloten.