Kerkbalans

Kerkbalans

Een kerk is van blijvende waarde. Daar geef je voor!
De kerk het huis van de Vader. 
De kerk als plaats van gebed.
De kerk als plaats voor het Woord. 
De kerk als plaats voor geloof.
De kerk als plaats van ontmoeting. 
De kerk als plaats van geborgenheid.
De kerk als plaats van eredienst.
De kerk als plaats om het geloof te verrijken. 
De kerk als plaats van hoop.
De kerk als plaats om te huwen.
De kerk als plaats om te rouwen.
De kerk als plaats van gewetensonderzoek.
De kerk als plaats van inkeer.
De kerk als plaats van verzoening.
De kerk als plaats van herinnering.
De kerk als plaats van ontdekking.
De kerk als plaats van communie.
De kerk als plaats van pelgrimage.
De kerk als plaats van verbondenheid.
De kerk als gewijde ruimte.
De kerk als ruimte voor naastenliefde.
De kerk als ruimte waar je als mens bij God mag zijn. 
De kerk als ruimte waar je de balans vindt tussen Jezus en jezelf.
De kerk als ruimte waar je de balans vindt tussen jezelf en je medechristenen.
De kerk die mij als mens belangrijk vindt.
De kerk die er is voor jong en oud. 
De kerk die van blijvende waarde is. 
De kerk als kunstwerk.
De kerk die leeft dank zij uw gave.
Met uw kerkbijdrage geeft u aan wat de kerk u waard is!
Mensen denken vaak dat de parochies geld van de overheid krijgen voor kosten van personeel en dienstverlening en voor het onderhoud van de gebouwen, maar dat is een vergissing. Een parochie moet daar zelf voor zorgen en de voornaamste bron van inkomsten is de kerkbijdrage.
Nu gaat het wat die kerkbijdrage betreft in onze parochie bepaald niet slecht. Die is in de voorbije jaren flink toegenomen en daar zijn we de parochianen en allen die zich bij onze gemeenschap betrokken voelen zeer dankbaar voor. Het bekende overzicht op 31 december – van enkele achtereenvolgende jaren – maakt de groei duidelijk.
31-12-04    € 44.017,48
31-12-05    € 44.524,70 
31-12-06    € 47.225,86 
31-12-07    € 46.252,08
Oprecht en van harte heel veel dank aan allen die aan dit fantastische resultaat van 2007 hebben bijgedragen
Met onze gezamenlijke inspanning kan het niet anders zijn of we bereiken in 2008 ongetwijfeld weer een prachtig resultaat. Wie weet bereiken we de € 50.000,-of meer. We hebben er voor het pas begonnen jaar weer alle vertrouwen in.
Voor betalen kerkbijdrage:
Bank 15 82 08 595 Giro 111 75 78
ten name van:
Kerkbijdrage, E,Wertheimlaan 3 5626 GN Eindhoven
Voor informatie kerkbijdrage:

Penningmeester kerkbestuur: hr. F. Jansen, Maansteen 16 5629 HN Eindhoven; tel: 248 36 57 Voorzitter commissie kerkbijdrage: hr. F. Huijbers, E,Wertheimlaan 3 5626 GN Eindhoven; tel: 262 12 07

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.