Geschiedenis van de Parochie

De parochie van Acht is gewijd aan de H. Antonius Abt. zij is opgericht op 8 maart 1859 door Mgr. Zwijsen, de toenmalige bisschop van Den Bosch. Voor 1859 werd Acht eeuwenlang bediend door de pastoor en de kapelaans van de St. Petruskerk in Woensel.
Iedere zondag kwam er een kapelaan van die parochie te paard naar Acht om eerst in een bestaande kapel, in later jaren in een schuurkerk, de H. Mis te lezen. Deze schuurkerk werd in 1859 de eerste parochiekerk.
In 1883 begonnen de Achtse mensen zelf met het bakken van stenen voor de bouw van een nieuwe kerk. Het gebouw kwam klaar in 1885 en werd op 19 juli 1886 door bisschop Godschalks geconsacreerd. In 1926 werd de bestaande kerk vergroot door het aanbouwen van zijbeuken. Een ingrijpende verbouwing kwam tot stand in 1950 onder architectuur van Ir. C. Geenen. Deze had reeds eerder een nieuwe pastorie (1935) en het parochiehuis (1936) ontworpen.
Dankzij de vooruitziende blik van de architect kon met betrekkelijk weinig kosten in 1966 het priesterkoor worden aangepast. Er werd een nieuw altaar geplaatst en het tabernakel kwam buiten het priesterkoor op de plaats van het vroegere St. Jozefaltaar te staan.

uit: U woont op Acht van ongeveer 30 jaar terug

Reacties zijn gesloten.