Geschiedenis

De hoogstamboomgaard maakte oorspronkelijk deel uit van het grondgebied van een langgevelboerderij die in 1912 is gebouwd door Hannes Luytelaar. De boerderij werd tot ongeveer 1980 door deze familie bewoond, waarna boerderij en boomgaard werden opgekocht door de gemeente Eindhoven.

De boerderij is in 1983 verbouwd tot restaurant De Luytervelde, met in de tuin nog enkele van de oorspronkelijke noten- en kastanjebomen. De oude boomgaard raakte echter in verval. Omdat de gemeente Eindhoven deze boomgaard met natuur- en cultuurhistorische waarde graag wilde behouden werd, mede op verzoek van de nieuwe bewoners van de omliggende wijk Acht-Zuid, gezocht naar een duurzame oplossing voor het beheer.

In 1993 sloot de gemeente hiervoor een overeenkomst met de Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze (VELT), die het beheer over de fruittuin op biologische wijze ging uitvoeren. VELT riep speciaal hiervoor een werkgroep van vrijwilligers in het leven, die in 1994 werd verzelfstandigd tot Stichting Werkgroep Boomgaard Acht.

Het aantal van 15 vrijwilligers in 1994 is inmiddels uitgegroeid tot zo’n 35 enthousiaste medewerkers die, volgens een vooraf vastgesteld werkplan, snoeien, wieden, maaien, plukken, rooien en weer aanplanten.

Momenteel telt de boomgaard 200 fruitbomen, verdeeld over 37 verschillende appel-, 20 peren-, 12 kersen- en 8 pruimenrassen. Ook vind je er walnoot, kweepeer en mispels. De boomgaard is in de loop der jaren uitgegroeid tot een waardevol stukje natuurgebied temidden van het verstedelijkte platteland. Zo nestelen er in de holle bomen diverse vogels en kun je er een breed scala aan paddenstoelen, mossen, insecten e.d. vinden.


Stichting Werkgroep Boomgaard AchtActiviteitenAlgemene infoFruitrassenGeschiedenisLinks

Reacties zijn gesloten.