Openbare Dorpsraadvergadering 26 november 2018

Van de webredactie

Voorzitter Tiny Oosterbos start de bijeenkomst met een aantal mededelingen.

  • Fia Tempelaar is naarstig op zoek naar medevrijwilligers voor het onderhoud van de 3 bloembakken aan de Rijnstraat ter hoogte van de kiosk.
  • Wij Eindhoven is per 1 september gestart met een spreekuur in het Dorpshuis. Dat spreekuur is elke maandag van 10 tot 12 u.
  • Er is een kleine feestelijke bijeenkomst geweest om de plaatsing van de drie welkomstborden te vieren.
  • Woningsplitsing Lingestraat – mede door actie van de dorpsraad zijn vergunningen ingetrokken en is de bouw stil gelegd.

Ecopark

Het Ecopark wordt gemonitord door de gemeente. Uitkomst daarvan is dat de variatie van de beplanting achteruit gaat. De paden raken dichtgegroeid. De bebossing wordt te hoog. Er komt te weinig licht in de poelen. Struweel verdwijnt, terwijl dat juist goed is voor de biodiversiteit. Het gebied zal daarom, vaksgewijs, met groot materieel aan gepakt worden. Het resultaat wordt een gebied met bosvakken en struwelen. Dit project start in januari en het zal een jaar of vier vijf duren voordat het hele terrein op deze manier is aangepakt.

Aanpassing 150 kV-net

Traject van Tilburg-Noord-Best wordt mogelijk aangepast. Er is meer capaciteit nodig en het net is te oud. Daarbij is het idee dat grote delen onder de grond verdwijnen. Het traject van Best naar Eindhoven valt buiten het gebied dat ondergronds zou kunnen te gaan. Dit traject is te nieuw om zo’n aanpassing te billijken. En dat is jammer voor ons dorp. De dorpsraad wil samen met Remco van Doorn proberen dit onderwerp op de agenda van lokale politiek te krijgen zodat het wellicht wel onze hoogspanningskabels wel binnen de scope vallen van het gebied waar de kabels ondergronds gaan.

Stichting Leefbaarheid Eindhoven Airport

Ad van Laarhoven (Best) is bestuurslid van de stichting doet het woord. De stichting heeft € 880.000, –  ontvangen. Dat geld is afkomstig van diverse sponsoren die bij Airport betrokken zijn. Het is de bedoeling dat de stichting zorgdraagt dat het geld besteed wordt aan projecten die milieu gerelateerd zijn en de leefbaarheid verbeteren. Er worden weinig projectaanvragen gedaan.

Projecten moeten binnen de 20 Ke-zone vallen; moeten bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid in de Luchthaven Eindhoven-regio. Het project moet ondersteund worden door meerdere bewoners en passen binnen het budget. Het project moet financieel verantwoord worden. Het is ook mogelijk om deel-financiering aan te vragen.

Een voorbeeld van een project dat recent is goed gekeurd is het Aireas-project. Daarbij krijgen bewoners mobiele meetstations ter grote van een sleutelhanger om de luchtkwaliteit te meten.

Ideeën voor aanvragen zijn meer dan welkom. Voor meer informatie kijk op http://samenopdehoogte.nl/stichting-leefbaarheid/stichting-leefbaarheid

Bruisend Buurthuis

Op dit moment voldoet ons Dorpshuis niet aan de criteria die gemeente Eindhoven heeft gesteld voor buurt- en gemeentehuizen. De gemeente wil dat buurthuizen in Eindhoven beter verankerd zijn in de gemeenschap. Belangrijk is dat ons dorpshuis tegemoet komt aan de belangen van het dorp. Om dit te voor elkaar te krijgen is een buurtscan nodig en zal onderzocht moeten worden hoe het dorpshuis overdag benut kan worden en eventueel voor commerciële opbrengst kan zorgen.

Brainport Park (BIC)

De dorpsraad heeft een onderzoek gedaan naar de plannen die er liggen voor dat gebied. Er zijn veel conclusies te trekken uit de presenteerde plannen, maar er zijn ook ‘blinde vlekken’, stukken waarvan de invulling niet duidelijk is.

Het Eindhovense deel van de Oirschotsedijk wordt autoluw (tot de Mispelhoef). De kruising met de Anthony Fokkerweg wordt ongelijkvloers. Er komt een aparte fietsbrug meer richting het zuiden. De plannen aan de andere kant van de snelweg zijn de plannen ingrijpender. Er komen o.a. grote veranderingen bij het Novotel, de Lansard en de Spottersweg.

Buurtkracht

Een team van 4 achtenaren is de afgelopen jaren bezig geweest met het thema energiebewustwording. Er is een samenwerking met 040- energie tot stand gebracht en er zijn verschillende voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast zijn er allerlei middelen ter beschikking gesteld aan buurtbewoners zodat zij kritisch konden kijken naar hun energieverbruik. De buurtkrachtwebsite is recent vervangen voor een app.

Met deze app regel je dingen voor de buurt zoals zonnepanelen of betere isolatie van je huis. Door middel van de app wordt je in contact gebracht met mensen in jouw buurt (binnen een straal van 500 m) waardoor je samen dingen kunt regelen. Denk aan een burenaanbod voor zonnepanelen, een buurauto, adopteer een straat, een actie om zwerfafval op te ruimen, het beplanten van boomspiegels et cetera. De app is te downloaden via Play Store (Android) en App Store (Apple).

Lopende zaken

  • Kraakwagen komt waarschijnlijk met Acht Kermis
  • Het Leo van Dorspad wordt afgesloten voor autoverkeer
  • De Dorpsraad wil de participatie van de bewoners graag vergroten. Een eerste plan daarvoor is een open dag voor alle verenigingen, organisaties en ondernemers. Ideeën om deze dag in te vullen zijn meer dan welkom.

De vergadering werd afgesloten met een rondvraag waarin een aantal buurtbewoners aandacht vroeg voor verschillende onderwerpen.

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.