Oefening vliegbasis nov/dec 2020

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Met onze mensen, helikopters en vliegtuigen waken wij over Nederland en over gebieden die bescherming nodig hebben. Ieder mens verdient het om te leven in veiligheid en vrijheid, in Nederland maar ook ver daarbuiten. Wij bieden bescherming op de grond maar vooral vanuit de lucht.

Vanaf vliegbasis Eindhoven brengen we mensen en materieel naar gebieden waar veiligheid en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld naar gebieden waar een vijandelijke macht actief is of naar gebieden waar de infrastructuur is vernield na een aardbeving of orkaan. Onze vliegtuigen kunnen landen op landingsbanen die soms niet meer zijn dan een grasveld of een strand. En als landen niet mogelijk is droppen we mensen en materieel door middel van een parachute.
Deze vorm van transport noemen we tactisch militair luchttransport. Onvoorspelbaarheid is daarbij van levensbelang. We kiezen routes die niet zo voor de hand liggen, vliegen op een onverwachte hoogte en cirkelen langer in een gebied. Ook onze landingsprocedures zijn anders dan dat u van een civiel toestel gewend bent. We landen in gebieden waar soms geen luchtverkeersleiding beschikbaar is en de landingsbaan bestaat uit een zandvlakte. In deze gebieden wordt net voor de landing de landingsbaan visueel gecontroleerd door er laag overheen te vliegen. Na deze controle zal het vliegtuig een snelle landing inzetten, dit noemen wij een tactische nadering.

Deze tactische naderingen worden niet alleen op vliegbasis Eindhoven maar ook op andere militaire vliegvelden geoefend, de C-130 Hercules vliegt routes waarbij wettelijke minimale vlieghoogtes worden gerespecteerd. Deze routes worden zoveel als mogelijk vrij van woonkernen gevlogen. De procedure wordt geregistreerd door de luchtverkeersleiding van vliegbasis Eindhoven en de geluidsbelasting wordt meegeteld in de militaire geluidscontour. Naast militair vliegverkeer maakt ook civiel vliegverkeer gebruik van vliegbasis Eindhoven. Hoewel de luchtverkeersleiding geluidshinderbeperking hoog in het vaandel heeft staan,
gaat vliegveiligheid voor. Om de veiligheid te waarborgen kan worden afgeweken van de ideale routelijn of is het mogelijk dat een extra holding (extra rondje) moet worden gevlogen.

Om ons werk zonder enige vorm van twijfel veilig, effectief en efficiënt uit te kunnen voeren, trainen we veel. Het liefst doen we dit onopgemerkt. Maar we ontkomen er niet aan dat we in Nederland te zien, te horen of soms zelfs te voelen zijn. We oefenen veel in het buitenland en maken gebruik van simulatoren. Soms is een oefengebied in het buitenland niet beschikbaar of kunnen we daar tijdens de huidige COVID-19 omstandigheden niet naar toe. Om deze reden is een geplande oefening in de Verenigde Staten geannuleerd, daarnaast was het niet mogelijk de oefening op een ander Nederlands vliegveld te houden. Om deze reden zal in de laatste week van november en de eerste twee weken van december een oefening worden gehouden door twee C-130 Hercules vliegtuigen op onze thuisbasis, vliegbasis Eindhoven.

Onze oefeningen, zoals de tactische naderingen, zijn soms hinderlijk of komen ongelegen. Dat beseffen we. Wet- en regelgeving is er om overlast zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat we niet onder de toegestane vlieghoogte vliegen en dat we binnen de jaarlijks afgesproken geluidsbelasting moeten blijven. Voorafgaand aan een oefening wordt daarom beoordeeld of een oefening past binnen de geluidscontouren en wat de gevolgen zijn voor de omgeving. De commandant van de vliegbasis kan te allen tijde ingrijpen indien de oefening anders verloopt dan afgesproken, bijvoorbeeld door de oefening (tijdelijk) stil te leggen.

Het is niet toegestaan van de bestaande procedures af te wijken, bijvoorbeeld door lager te vliegen dan de minimale vlieghoogte of buiten de conform het Luchthavenbesluit toegestane periode. Indien de noodzaak bestaat om in bepaalde afgebakende gebieden lager te vliegen dan is toegestaan of buiten toegestane uren oefennaderingen uit te voeren is hiervoor een ontheffing van de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) nodig. De MLA is een onafhankelijke toezichthouder en beoordeelt de aanvraag; er wordt dan naar alternatieven gekeken en wat de operationele effecten zijn wanneer er geen ontheffing wordt verleend. De belasting voor de omgeving wordt daarbij zwaar meegewogen.
Van de ontheffing wordt een beschikking opgemaakt, deze is openbaar en te vinden op https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen
Oefeningen op vliegbasis Eindhoven worden aangekondigd via persberichten naar lokale kranten, een burenmail (zoals deze), twitter vliegbasis Eindhoven, de burenapp van Eindhoven Airport en de website Samen op de hoogte. Dit geldt ook voor oefeningen waarvoor geen ontheffing moet worden aangevraagd.

Sectie Communicatie vliegbasis Eindhoven

Bericht verloopt op 1 January 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.