Visie

De dorpsraad steunt en ontplooit initiatieven om de leefbaarheid in Acht te verbeteren.

  • Inrichting van de openbare ruimte
    Problemen worden gerapporteerd aan de gemeente. Deze problemen worden vooral geïnventariseerd door de Buurtpreventie.
  • Activiteiten
    Voor activiteiten kan Achtse Belangen subsidie beschikbaar stellen. Of en hoeveel subsidie er beschikbaar wordt gesteld wordt besloten door de dorpsraad.
  • Voorzieningen zoals speelgelegenheid, hangplekken, winkels, dorpshuis

Reacties zijn gesloten.