Digitaal Acht - De digitale kiosk voor Kerkdorp Acht

DorpsraadWie zijn wij?

De Dorpsraad zet zich actief in om de dorpse kenmerken van ons dorp te behouden en waar mogelijk de leefbaarheid te verbeteren. Ook al horen we bij de stad Eindhoven, alle Achtenaren zijn er trots op dat ze in ons mooie dorp wonen en leven. Dat willen we zo houden.

De huidige dorpsraad bestaat uit (vlnr):

Ton Dekkers
Tiny Oosterbosch
Janny van der Heijden
Peter Goedegebure
Gerard Smelt

Spreekbuis

De dorpsraad heeft de erkenning als “spreekbuis van- en overlegpartner namens- Acht”, van alle partijen waarmee wordt samengewerkt. (zoals: inwoners, verenigingen, politiek, gemeenteambtenaren, etc.).

Welvaart en Welzijn

Het aandachtsveld van de dorpsraad bestrijkt het hele gebied van Welvaart tot Welzijn. Voorbeelden zijn:

  • Inrichting van de openbare ruimte  / groenvoorzieningen
  • Verkeer
  • Milieu ( o.a. Eindhoven Airport, gevaarlijke stoffen, etc.)
  • (Sociale) Veiligheid  (o.a. preventie)
  • Voorzieningen (o.a. speelgelegenheid, hangplekken, winkels, dorpshuis)

Stimuleren en subsidiëren

De dorpsraad stimuleert en subsidiëert activiteiten die de leefbaarheid en de samenhorigheid in Acht vergroten. Subsidies lopen via Achtse Belangen, maar de dorpsraad beoordeeld de aanvragen.

Communicatie

De dorpsraad probeert er voor te zorgen dat iedereen in Acht weet wat er speelt in Acht.

Historie

Oorspronkelijk was de Dorpsraad een soort gekozen “gemeenteraad” voor Acht, die het stadsbestuur (B & W en gemeenteraad) van Eindhoven van gekwalificeerd advies voorzag over zaken die Acht betroffen.
Door beoogde bezuinigingen van de gemeente Eindhoven is met ingang van 2012 die bevoegdheid ingetrokken, maar de Dorpsraad is blijven bestaan en noodzakelijk voor de belangenbehartiging van Acht bij de gemeente Eindhoven.

Het werk van de Dorpsraad steunen?

Je kan het werk van de Dorpsraad, en daarmee de activiteiten in Acht, steunen door lid te worden van Achtse Belangen. Het lidmaatschap bedraagt € 10 per jaar.
Als je geen lid wilt worden, kan je ook een donatie doen.

  • Nieuws delen?

  • Heb jij een tip voor Acht Digitaal? Wij staan altijd open voor interessante nieuwsberichten en leuke evenementen rondom kerkdorp Acht.

  • Vul direct ons formulier in!

  • Acht Digitaal nieuwsbrief

  • Ontvang direct, of eens per week, een e-mail met de laatste nieuwsberichten op de site van Acht Digitaal. Blijft op de hoogte en meldt je direct aan.