Dorpsraad – Intro

Wie zijn wij?
De Dorpsraad zet zich actief in om de dorpse kenmerken van ons dorp te behouden en waar mogelijk de leefbaarheid te verbeteren. Ook al horen we bij de stad Eindhoven, alle Achtenaren zijn er trots op dat ze in ons mooie dorp wonen en leven. Dat willen we zo houden.

De huidige dorpsraad bestaat uit (van links naar rechts):

Rubeena Shariff – Vicevoorzitter
Tiny Oosterbosch – Voorzitter
Ton Dekkers – Bestuurslid Algemene Zaken
Peter Goedegebure – Secretaris
Gerard Smelt – Penningmeester

Spreekbuis
De dorpsraad heeft de erkenning als “spreekbuis van- en overlegpartner namens- Acht”, van alle partijen waarmee wordt samengewerkt. (zoals: inwoners, verenigingen, politiek, gemeenteambtenaren, etc.).
Welvaart en Welzijn
Het aandachtsveld van de dorpsraad bestrijkt het hele gebied van Welvaart tot Welzijn. Voorbeelden zijn:

  • Inrichting van de openbare ruimte  / groenvoorzieningen
  • Verkeer
  • Milieu ( o.a. Eindhoven Airport, gevaarlijke stoffen, etc.)
  • (Sociale) Veiligheid  (o.a. preventie)
  • Voorzieningen (o.a. speelgelegenheid, hangplekken, winkels, dorpshuis)

Stimuleren en subsidiëren
De dorpsraad stimuleert en subsidiëert activiteiten die de leefbaarheid en de samenhorigheid in Acht vergroten. Subsidies lopen via Achtse Belangen, maar de dorpsraad beoordeeld de aanvragen.
Communicatie
De dorpsraad probeert er voor te zorgen dat iedereen in Acht weet wat er speelt in Acht.

Gerelateerde berichten voor de categorie: Dorpsraad

Reacties zijn gesloten.