Inzegening Mariakapel op Acht

De parochie Sint Petrus’ Stoel, waar de kerk van Sint Antonius Abt op Acht deel van uitmaakt,  is een parochie in beweging, een levendige gemeenschap die graag zichtbaar wil zijn in de verschillende wijken van de stad. Ze wil graag deel uitmaken van het dagelijks leven en steun bieden waar…

Lees verder

Antonius Nieuwsbrief wk 35-36

Tijdens de plechtige viering ter ere van Maria Hemelvaart op 18 augustus in de parochiekerk van Acht is door Pastoor Johan Goris de Eremedaille van Verdienste en een prachtige oorkonde uitgereikt aan Mevrouw Willemien Vervoort! Hij roemde haar voor haar langdurige en uitzonderlijke inzet voor de Parochie Sint Petrus Stoel…

Lees verder