1985 Januari

Uit de school geklapt     (verhaal van januari 1985) (door Martien v. Eerd)

Nu vorige maand de nieuwe school officieus in gebruik genomen is, lijkt het interessant nog eens terug te kijken naar 1854 toen de school van toen ook aan vernieuwing toe gras.
De toenmalige Achtse onderwijzer Theodoras Mutsaers, die zijn vader was opgevolgd, en tegen een salaris van f 140.– per jaar les gaf, had toen 42 leerlingen !
Dat aantal steeg tot 53 in 1857.
De onderwijzer was tevens koster van de kerk, die toen ook aan vernieuwing toe was.
De schoolmeubels waren volgens de inspectie zeer slecht, en de scholencommissie zegt in 1859 aan B en W. dat de toestand van het gebouw heel slecht is.
En… er waren zelfs geen kaarten voor aardrijkskunde

Op 22 oktober 1859 gaan B. en W. van Woensel kijken waar een nieuwe school gebouwd zou kunnen worden.
Een aardige bijkomstigheid: Hulponderwijzer van Liebergen krijgt een gratificatie van f 10.–omdat hij voor de school van Woensel (meester Jansen) en voor de school van Acht , nieuwe landkaarten had getekend
en ook meetser Mutsaers krijgt inmiddels al (!) f 300.– per jaar met woning en tuin plus 1% van de schoolgelden.

In 1861 is de tekening van een nieuwe school klaar, maar het was allemaal te duur, weshalve er een andere tekening moest komen. Bovendien was er ook nog geen bouwplaats aangekocht.
De weduwe van Jan Lambert Renders bezat een perceel grond naast de kerk. De vraagprijs was f 300.–
en dat was volgens de meeste raadsleden te véél.
De gemeente had zelf nog een stuk grond bij de dodenkapel. maar te ver weg en op erg slechte grond.
Theodorus Mutsaers wordt op 7 mei opgevolgd door Hermanus Arts,die hem al een jaar had waargenomen, én de enige sollicitant was. Hij, Hermanus Arts als nieuwe hoofdonderwijzer, zet de pogingen voor een nieuwe school door.

In Juni 1861 beslist de Raad van Woensel om een stuk, grond te kopen van v. Gerwen, groot 27 roeden en 10 ellen voor f 250.–, echter met ruil van een stuk gemeentegrond van 14 roeden en 10 ellen, gelegen tegen de kapel voor f 50.–. Het voortvarende gemeentebestuur had ook de nieuwe tekening voor de nieuwe school met onderwijzers-woning al klaar. Daarvoor had de school van Wintelre model gestaan.
Want de gemeentesecretaris had deze school n.l. gezien.
Zo’n school was groot genoeg voor Acht, maar de schoolopziener moest nog gevraagd worden.
G. S. werd om subsidie gevraagd, waarvoor door architect van Son in overleg een zodanige begroting gemaakt dat een hogere Rijksbijdrage kon worden verkregen.
0p de Gemeentebegroting stond al een post van f 1500.– gereserveerd en men besloot dit bedrag te beleggen bij Antonie v. Mol tegen “3 ten honderd”.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.